SONS ČR

Navigační centrum SONS ČR

Dobrý den, vítejte na stránkách Navigačního centra SONS ČR.

Navigační centrum je součást oddělení Digitalizace a technické podpory v rámci Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých České republiky. Jeho hlavním cílem je umožnit zrakově postiženým lidem samostatné cestování a pohyb v neznámém prostředí – bez asistenta, pouze s bílou holí, případně se psem.

Novinka - Remote Assistant

Máme dobrou zprávu pro všechny zrakově postižené vlastnící nějaké zařízení Apple _iPhone, iPad). Pro tato zařízení existuje aplikace Remote Assistant. Spojíte se s kamarádem, rodinou a ti vám nadálku mohou přes kameru pomoci. Znají i vaši polohu, takže vás mohou i někam přímo donavigovat. Využití má doopravdy nepřeberné množství: Cokoli přečíst, najít. Třeba správný zvonek do domu, co je to za dopis ve schránce, zjistit odečet plynu, elektřiny, pomoci s nastavením pračky, zjistit dávkování léku, počítač přestane mluvit, atd. Mělo to ale jedno úskalí. Druhá strana musela mít také Apple a mít zrovna čas.

Tento Problém jsme vyřešili. Propojili jsme aplikaci s naším Navigačním centrem SONS, takže už není potřeba kamaráda, který má iPHone, nemusíte obtěžovat své známé, rodinu, prostě zavoláte na místo, kde vám pomohou vyškolení a proto určení operátoři. Zkuste to tedy a uvidíte. Zatím je to vše zdarma. Sbíráme zkušenosti a chceme vám dát možnost zjistit, jak vám může být aplikace prospěšná. Aplikaci najdete v Appstore a pro propojení s naším centrem nám stačí zavolat či napsat.

Tel.: 221 462 412
E-mail: navigace@sons.cz

Upozornění

Od 1. února 2013 jsou služby Navigačního centra poskytovány za poplatek či na základě předplatného. Důvodem je nedostatek finančních prostředků na provoz centra a tímto způsobem můžeme, krom jiných zdrojů, zajistit další způsob dofinancovávání. O cenách, předplatném, způsobu objednání a další potřebné informace se dozvíte v sekci Zpoplatnění poskytování služeb Navigačního centra

Služby nabízené Navigačním centrem

  1. Vyhledání dopravního spojení, telefonního čísla či informace o hledaném objektu či oblasti,
  2. Plánování cest a tvorba itinerářů,
  3. Satelitní navigace,
  4. Pomoc a navigace přes aplikaci Remote Assistant
  5. Pomoc v nouzi.

Poznámky:

  • Služba č. 2. představuje možnost nechat si vypracovat popis trasy, a to způsobem, který odpovídá zásadám prostorové orientace a samostatného pohybu bez zrakové kontroly.
  • Službu č. 3 mohou využít pouze lidé, kteří jsou vybaveni tzv. navigační jednotkou. O podmínkách zapůjčení či zakoupení tohoto zařízení se zájemci dozví blíže u pracovníků Navigačního centra.
  • Službu č. 4 efektivně využijí zejména lidé vybavení navigační jednotkou, a to v situacích ztráty orientace, sejití z původní trasy nebo jiných událostí, které je na jejich cestě zaskočí. Užitek ze služby ale mohou mít i ti, kterým by při cestování pomohla okamžitá konzultace po telefonu, např. jak pružně upravit svou trasu. Podmínkou v takovém případě, pokud nevlastní navigační jednotku, však je, že umí alespoň přibližně určit svou aktuální polohu.
    Nově pod tyto body spadá i možnost požádat o upozornění na blížící se požadovanou zastávku vlaku či autobusu. Poloha může být sledována dle navigační jednotky či dle aktuální polohy vlaku. V tomto případě tedy není jednotka podmínkou, ale je podmínkou znalost vlaku, kterým dotyčný cestuje a zobrazování aktuální polohy vlaku na internetu.

Podrobnější informace o všech nabízených službách najdete pod odkazem Poskytované služby