SONS ČR

Co a jak dělat, když...

chci kontaktovat Navigační centrum a využívat jeho služeb?

Nejjednodušším způsobem je samozřejmě zavolat na naši bezplatnou infolinku (800…). Její číslo z pochopitelných důvodů nechceme uvádět přímo zde, můžete jej ale najít v mnoha informačních zdrojích pro zrakově postižené – v časopisech (např. Zora, ale i jiné), v e-mailových konferencích (Vis-Imp apod.), měli by Vám jej sdělit pracovníci Tyflocenter, Tyfloservisu, případně dalších podobných organizací.

Můžete nás také poprvé kontaktovat prostřednictvím běžné telefonní linky 221 462 562 nebo dalších možných kontaktů: e-mailem na adrese navigace@sons.cz nebo pomocí internetové služby Skype na sons-navigace1 nebo sons-navigace2. Rádi Vám pak kromě jiných informací sdělíme i číslo bezplatné linky. Máme jen jednu prosbu – abyste se nám představili. Tato prosba platí pro využívání služeb NC obecně. Proč tomu tak je?

Služby Navigačního centra SONS jsou určeny zrakově postiženým a jsou poskytovány bezplatně. Zároveň jsou však v mnohém podobné službám některých firem, poskytujících informační servis apod. na komerčním základě. Pokud by došlo ke zneužívání našich služeb těmi, komu nejsou určeny (tj. širokou veřejností), vážně by to ohrozilo provoz centra. Dosud jsme nebyli nuceni zavést nějaký systém registrace oprávněných uživatelů služeb (např. na základě ověření totožnosti průkazem ZTP/P) a doufáme, že to snad nebude nutné ani v budoucnosti. Rádi bychom to tedy alespoň zatím pojali takto neformálně, pouze tak, že budeme na základě obyčejné zdvořilosti vědět, s kým máme tu čest, že budeme "znát" své uživatele.

K tomu, abyste se nám představili, je ale i řada ryze praktických důvodů. Pokud chcete chránit své soukromí, samozřejmě to chápeme, a postačí nám pouze Vaše jméno. I to samo o sobě výrazně usnadňuje komunikaci – můžeme si například Vaše jméno uložit spolu s telefonním číslem, ze kterého nám voláte, takže při dalším volání již operátoři předem vědí, kdo volá, což má řadu praktických dopadů – například, pokud zavoláte během jednoho dne nebo ve stejné záležitosti víckrát, mohou si operátoři hovory mezi sebou rozdělit tak, abyste pokaždé mluvili s tím, se kterým jste o dané věci jednali od začátku a který má tedy nejlepší přehled o daném problému.

Pokud budete chtít a poskytnete nám o sobě i další informace, můžeme na základě těchto poznatků co nejvíce přizpůsobit naše služby Vašim specifickým potřebám. Např. při popisu trasy, ale i při volbě nejvýhodnějšího dopravního spojení, je možné zohlednit třeba to, jestli konkrétní člověk má či nemá vodícího psa, jaké povahy je jeho zrakové postižení atd. Všechny informace samozřejmě považujeme za přísně důvěrné, nepoužíváme je k jiným účelům než je přizpůsobování služeb potřebám konkrétních uživatelů a neposkytujeme je nikomu dalšímu.

chci vyhledat dopravní spojení, telefonní číslo nebo jiné informace?

Opět nejjednodušší je zavolat, svou žádost ale samozřejmě můžete poslat i písemně. Důležité v obou případech je, abyste operátorům poskytli co nejpřesnější určení toho, co chcete zjistit. V případě telefonického hovoru je pak vhodné tyto informace zadávat postupně, aby je operátor stihl zaznamenat. Pokud jde například o vyhledání dopravního spojení, je dobré nejprve uvést, jestli chcete cestovat vlakem, autobusem, nebo Vám na tom nezáleží a chcete zjistit jakékoliv možné spojení. Následuje pochopitelně určení odkud a kam se chcete dostat. Pokud je to možné, snažte se uvádět přesné názvy stanic nebo zastávek. Pokud přesný název neznáte (např. v případě MHD znáte pouze jméno ulice, kde je zastávka, případně cílovou adresu, ale ne název zastávky), prosíme o trochu strpení, než operátor tyto informace dohledá. Velmi důležité a často opomíjené je i určení času, kdy chcete danou cestu podniknout. "Někdy ráno" například pro někoho znamená v osm hodin, pro někoho třeba již ve čtyři, operátor ale potřebuje do vyhledávacího systému zadat konkrétní časový údaj. Uvádějte proto prosím čas požadovaného spojení co nejpřesněji, např. "ráno po osmé hodině" apod. Můžete ale samozřejmě uvést i to, kdy potřebujete dorazit do cíle.

Při vyhledávání jiných informací se snažte podle dohody s operátorem poskytnout co nejvíce zpřesňujících údajů. Pokud například potřebujete vyhledat kontakt na nějaký úřad nebo firmu, je dobré uvést třeba i to, ve kterém městě daná instituce sídlí. Pokud byste si snad nebyli jisti přesným názvem firmy, může pomoci informace, čím se daná firma zabývá, aby operátor mohl přesný název a poté i další údaje dohledat.

chci požádat o vypracování popisu trasy?

V případě popisu trasy je nejvhodnější formou komunikace e-mail. Pokud jej nepoužíváte, můžete samozřejmě i zavolat a zadání provést ústně, vypracovaný popis Vám pak můžeme nadiktovat, v ojedinělých případech i zaslat klasickou poštou. Nejvýhodnější je však zadání i hotový popis zasílat e-mailem, jako textový dokument v příloze, takže pokud je to ve Vašich možnostech, tuto formu upřednostňujeme.

Velmi důležité je v žádosti o popis trasy uvést co nejvíce zpřesňujících informací. Základem je pochopitelně to, odkud a kam se potřebujete dostat. Můžete uvést nejen přesnou adresu cíle, ale i to, co se v daném místě nachází (kam cestujete) – pokud by snad adresa nebyla správná, je možné ji podle toho ověřit. Dalším důležitým prvkem je čas, ve kterém se cestu chystáte podniknout – podle denní doby nebo konkrétního dne v týdnu mohou být například rozdíly v dostupnosti spojů hromadné dopravy. Pokud neznáte přesný termín cesty nebo chcete danou trasu absolvovat opakovaně v různých termínech, je dobré i toto v žádosti uvést, aby popis byl v tomto ohledu obecný. Velmi podstatné je uvést i to, dokdy potřebujete mít vypracovaný popis k dispozici. Standardní lhůta pro vypracování popisu je „do dalšího pracovního dne“. Pokud to momentální vytíženost centra dovolí, může být popis hotový i dříve. Pokud je ale na vypracování popisu k dispozici více času než zmíněný jeden den, mohou jej operátoři využít pro řešení naléhavějších zakázek, nebo se danému popisu věnovat podrobněji. Proto prosíme, abyste žádosti o popisy tras podávali pokud možno s co největším předstihem.

chci vyzkoušet navigační jednotku?

Navigační centrum umožňuje všem svým klientům bezplatné vyzkoušení navigačních jednotek. Běžná doba zapůjčení je dva až tři měsíce. V případě zájmu kontaktujte Navigační centrum co nejdříve. Pokud právě nebude k dispozici žádná volná jednotka, zaznamenáme Vaši žádost do pořadníku zájemců, ve kterém pořadí určuje právě datum, kdy kdo o zapůjčení jednotky požádal. Jakmile budeme mít pro Vás jednotku připravenou (tedy, pokud budete mít štěstí, třeba i okamžitě), dohodneme se na způsobu předání. Nejvýhodnější pro nás je pochopitelně Vaše osobní návštěva přímo v Navigačním centru v Krakovské. Pro zájemce ze vzdálenějších míst to ale samozřejmě může být obtížné, proto spolupracujeme s mnoha regionálními odbočkami SONS, případně s oblastními Tyflocentry, kde je případně také možné jednotku převzít. V každém případě ale nejdříve kontaktujte Navigační centrum, kde Vám doporučíme aktuálně dostupné možnosti. Jednotky k zapůjčení nikdy nezasíláme poštou.