SONS ČR

Platba za poskytování služeb Navigačního centra

Poskytované služby navigačního centra jsou zpoplatněny. Služby uhradíte pomocí předplatného, objednáte si vybraný, pro vás nejvhodnější, předplacený balíček.

Nabízíme balíčky:

 • "časové", pro ty, co služby užívají častěji, takže se jim spíše vyplatí si předplatit časové období, po které by služby neomezeně využívali.
 • "kreditní", pro ty, co služeb využívají jen zřídka a tak jim stačí, si předplatit jen určitý počet objednávek.

Až ho vyčerpají, mohou si předplatit zase další.

Z důvodu finančněadministrativních musíme nabízet balíčky a nemůžeme si nechat platit vždy jen za každou jednu zakázku.

Kroky potřebné k objednání služeb:

1. Seznámení se s ceníkem poskytování služeb

Předplatitel si vybere příslušný časový nebo kreditní balíček. Čím delší období nebo čím více zakázek, tím výhodnější cena.

Kreditní balíčky:

 • 10 zakázek - 130 kč
 • 15 zakázek - 160 kč
 • 20 zakázek - 190 kč

Časové balíčky:

 • 3 měsíce - 300 kč
 • 6 měsíců - 600 kč
 • 12 měsíců (celý rok) - 1000 kč

Kompletní aktuální ceník ke stažení (doc; 22,5 kB).

2. Seznámení se s podmínkami poskytování služeb Navigačního centra pro předplatitele

Před objednáním služeb je vhodné, aby si zájemce přečetl podmínky jejich poskytování. Zasláním objednávky a úhradou příslušné částky uživatel přijímá tyto podmínky a souhlasí s nimi.

3. Uskutečnění objednávky

Zájemce o služby učiní objednávku u Navigačního centra jedním z následujících způsobů:

 • E-mailem na adrese navigace-objednavky@sons.cz
 • Telefonicky na tel. čísle 221 462 412
 • Osobně či písemně na adrese: Navigační centrum, Krakovská 21, Praha 1, 110 00.

Do objednávky vyplní:

 • Jméno a příjmení
 • Adresu bydliště
 • Na jaké období nebo pro jaký počet zakázek si balíček vybral
 • Registrované telefonní číslo (přes které jediné může předplatitel s NC komunikovat a objednávat si služby)
 • Kontaktní Email

Pro objednání můžete i využít následující objednávkový formulář předplatného ke stažení (doc; 22,5 kB).

4. Úhrada

Po zaslání objednávky obdržíte číslo účtu s variabilním symbolem pro provedení příslušné platby. Po připsání dané částky na uvedený účet budou služby nejpozději do prvního dne následujícího měsíce předplatiteli k dispozici. U časových balíčků na bezplatném telefonním čísle, tzv. zelené lince. Toto číslo obdrží spolu s potvrzením dokončené registrace pro odběr služeb Navigačního centra.

5. Poskytování služeb

Po dokončené registraci a doručení potvrzení o možnosti začít využívat služeb NC, má předplatitel tyto služby k dispozici po celé předplacené období. O blížícím se konci předplaceného období bude v předstihu informován. U kreditních balíčků se může uživatel kdykoli zeptat na počet zbývajících události a při předposlední a poslední bude na vyčerpání kreditu upozorněn. Služby mu budou poskytovány v plném rozsahu a tak, jak je uvedeno ve všeobecných podmínkách. Provoz centra a rozsah poskytovaných služeb je uveden na těchto stránkách Navigačního centra a je platný pro předplatitele i jednorázové objednání poskytované služby.

Vyzkoušejte si nás

 • Chápeme, že se někdy můžete dostat do nouze, potřebujete pomoci, ale žádný balíček předplacený zrovna nemáte
 • chápeme, že byste nechtěli kupovat zajíce v pytli
 • chápeme, že byste rádi nejprve službu vyzkoušeli
 • chápeme, že máte pocit, že přece služeb navigačního centra nikdy potřebovat nebudete

právě pro ně je tu možnost využít pomoci v nouzi nebo si službu jen prostě vyzkoušet.

I když nemáte nic předplaceno můžete zavolat na číslo 221 462 412 a využít první zakázku zdarma.

Pokud pak budete mít pocit, že si přece jen nějaký ten balíček předplatíte, balíček si prostě na stejném čísle objednáte.

Pro další informace bez obav volejte či pište do našeho Navigačního centra, vše vám bude podrobně vysvětleno.

Kontakt:
221 462 412
navigace@sons.cz