SONS ČR

Provoz Navigačního centra

Provozní doba navigačního centra je v současnosti 8:00 – 18:00 ve všední dny a 8:30 – 17:00 o víkendech.

Momentálně zajišťují služby NC celkem tři operátoři. Všichni operátoři jsou proškoleni v komunikaci se zrakově postiženými, byli seznámeni s problematikou prostorové orientace nevidomých a pohyb „naslepo“ v neznámém prostředí si vyzkoušeli na vlastní kůži, aby se při poskytování služeb zrakově postiženým dokázali co nejvíce vcítit do jejich situace a přizpůsobit jejich specifickým potřebám.

Pro vyhodnocování provozu NC je každá "událost" (každý kontakt s uživateli nebo poskytnutí služby) zaznamenávána do databázového systému. Telefonická linka je opatřena hlasovým záznamníkem, který umožňuje registrovat zájem o využití služeb centra i mimo stávající provozní dobu. Pokud by to vytíženost navigačního centra a poptávka po jeho službách vyžadovala, počítá se s případným rozšířením provozní doby nebo i s rozšířením kapacity centra – zaměstnáním dalších operátorů.