SONS ČR

Poskytované služby

Služby pro všechny

Telefonická informační a asistenční linka

Telefonická linka je hlavním prostředkem pro komunikaci s uživateli a pro poskytování služeb. Zrakově postižení z celé České republiky se na ni mohou kdykoliv v provozní době obrátit se žádostí o pomoc nebo o radu, přičemž vůbec nezáleží na tom, jestli zavolají z mobilního telefonu, z pevné linky nebo z telefonní budky. Nenarazí na žádný automatický systém, jak je běžné u mnoha informačních linek, ale ujme se jich přímo jeden z pracovníků navigačního centra – operátorů. Operátoři mají přístup k mnoha informačním zdrojům a samozřejmě především k internetu, takže mohou uživatelům poskytovat nejrůznější informace.

Přednost samozřejmě mají dotazy spojené s cestováním, orientací v neznámém prostředí a podobně. Nejčastěji jde tedy o vyhledání dopravního spojení. Operátoři ale nezjišťují jen časy odjezdů konkrétních vlaků, autobusů nebo spojů MHD. Mohou poradit i s tím, jaké dopravní prostředky nebo jejich kombinaci je pro danou cestu vlastně možné využít, nebo zjistit další detaily a související informace, samozřejmě s přihlédnutím k požadavkům a specifickým potřebám konkrétního uživatele. Pokud jde například o spojení s přestupem, je přihlíženo k tomu, že zrakově postižený cestující bude na orientaci na nádraží a tedy na přestup potřebovat více času. Pokud by šlo o přestup mezi různými dopravními prostředky (např. vlak – autobus), mohou operátoři ověřit, jak jsou od sebe jednotlivá nádraží či zastávky vzdáleny, jak složitý takový přestup bude, případně uživateli poradit, jak se z jednoho místa na druhé vůbec dostane. U naprosté většiny autobusových spojů je možné pro uživatele zjistit, ze kterého nástupiště na autobusovém nádraží bude spoj odjíždět. U většiny vlakových spojů je možné zjistit aktuální polohu vlaku – operátor tedy může uživatele informovat, jestli a jaké má jeho spoj zpoždění, případně jej upozornit, že se již blíží k cíli. Na přání uživatele mohou operátoři zajistit kontakty, na kterých je možné domluvit si asistenci při přestupu – samozřejmě pokud je to na konkrétním nádraží možné, nebo je v místě dostupná nějaká jiná průvodcovská služba.

Operátoři mohou ale pro uživatele zjistit i celou řadu dalších informací, které s cestováním souvisí třeba jen nepřímo, nebo vůbec. Poměrně často využívanou službou je například vyhledávání telefonních čísel nebo jiných kontaktů, ať už na nejrůznější instituce a firmy, nebo na soukromé osoby (samozřejmě pokud jsou ve veřejně přístupných seznamech). Operátoři ale neodmítají ani žádosti o nejrůznější jiné informace "všeho druhu", pokud je možné je vyhledat a aktuální vytíženost centra to dovoluje.

Potřebné informace jsou v naprosté většině případů poskytovány na počkání, případně do několika minut, pokud jde o složitější zadání.

V některých případech mohou operátoři poskytnout i přímou pomoc při řešení nejrůznějších problémů.

Mimo provozní dobu centra je k dispozici hlasový záznamník, kde je možné zanechat vzkaz. Operátoři takový požadavek vyřídí při nejbližší příležitosti na začátku následující pracovní směny – mohou například uživateli zavolat zpět, nebo jen po upozornění počítat s tím, že se uživatel v dohodnutém čase sám ozve, a mít pro něj například potřebné informace již připraveny. (I v případě, že takovéto dodatečné vyřízení požadavku už pro uživatele není ničím přínosné, lze doporučit zanechání vzkazu se stručným shrnutím požadavku – na základě takovýchto záznamů, pokud se jich v určitém čase bude objevovat více, může být případně rozhodnuto o rozšíření provozních hodin centra i na tuto dobu).

Kromě klasické telefonické linky je pro okamžité a bezplatné kontaktování Navigačního centra možné využít i internetovou telefonickou aplikaci Skype. Vedle poskytování informací je telefonická linka i prostředkem pro poskytování většiny dalších služeb.

Příprava itinerářů – popisů tras

I tato služba je dostupná všem zrakově postiženým z celé České republiky. Uživatel nejlépe prostřednictvím e-mailu, ale podle potřeby i telefonicky, popíše kdy, odkud a kam se potřebuje dostat a operátoři NC pro něj připraví podrobný plán cesty. Ten obsahuje informace například o tom, kudy a podle jakých orientačních bodů se uživatel dostane z výchozího bodu na nejbližší zastávku hromadné dopravy, jakými spoji pojede a jak potom dojde z poslední zastávky na zadané místo. Takovéto popisy jsou operátoři NC schopní vytvořit pro celé území ČR. Neprocházejí pochopitelně trasy osobně, ale využívají podrobné mapy, letecké snímky území, fotografie, plánky dopravních uzlů a jiné dostupné prameny. Tento způsob má samozřejmě svá omezení - popis nemůže zahrnovat upozornění na každý schod nebo nebezpečně vyčnívající reklamní tabuli a může se stát, že nepostihne okolnosti, které se na trase objevily v nedávné době (např. uzavření části ulice kvůli opravě domu). Podstatné je však to, že uživateli, který se dovede sám bezpečně pohybovat s bílou holí nebo s vodícím psem, poskytne popis představu o prostředí a základních orientačních bodech, takže dotyčný se nemusí ptát na cestu náhodných kolemjdoucích, nebo si pro danou cestu shánět průvodce. Jak takový popis asi vypadá si můžete ověřit v sekci Užitečné dokumenty.

Standardní doba pro přípravu itineráře je do následujícího pracovního dne. Vždy je však vhodné, aby uživatel v žádosti o popis trasy uvedl i to, kdy hodlá cestu podniknout, případně dokdy potřebuje hotový popis obdržet. Podle momentální situace, náročnosti popisu a vytíženosti centra mohou být některé popisy hotovy i dříve, pokud je však naopak pro vyhotovení itineráře k dispozici více času, mohou ho operátoři využít pro zjištění většího množství informací, tak, aby popis byl co nejpodrobnější.

Podobnou službu v menším rozsahu jsou operátoři někdy schopni poskytnout i "online", tedy na počkání – uživatel například zavolá, že právě vystoupil na určité zastávce MHD a potřebuje se dostat na adresu, která je někde nedaleko – operátor potřebné informace okamžitě vyhledá a ve stručnosti popíše uživateli postup, jak se na dané místo dostat.

Uživatelé také někdy využívají možnosti nechat si pro utvoření základní představy předem popsat, kde přibližně se vlastně to či ono místo nachází, jaká je jeho dopravní obslužnost a jak náročná (časově, orientačně apod.) by tedy byla případná cesta.

Navigační jednotka je speciální přístroj umožňující operátorům navigačního centra sledovat polohu uživatele. Jde přitom o přístroj velikostí i hmotností srovnatelný s mobilním telefonem. Použití navigační jednotky je ze strany uživatele velmi jednoduché – v podstatě ji pouze nosí při sobě. Podrobnější popis celého systému najdete v sekci Technologie, zde jen stručně shrneme základní princip. Jednotka přijímá signály ze satelitů rozmístěných na oběžných drahách kolem Země a na základě takto získaných informací neustále vyhodnocuje svou aktuální polohu na zemském povrchu. Tu potom zcela samostatně pravidelně odesílá prostřednictvím mobilní telefonní sítě (GPRS) na internetový server, odkud tato data putují do počítačů v Navigačním centru. Operátoři si tedy polohu jednotky mohou zobrazit jako bod na mapách nebo leteckých snímcích daného místa. Zobrazení polohy se v pravidelných intervalech obnovuje, na mapě se objevují další a další body, takže pokud se uživatel s jednotkou pohybuje, vzniká záznam jeho pohybu v podobě linie sestávající z jednotlivých bodů. Operátoři tak mohou sledovat nejen to, kde se uživatel právě nachází, ale i jakým směrem a jakou rychlostí se pohybuje.

Možností, jak využít tohoto systému, je mnoho. Operátoři mohou (prostřednictvím telefonu) uživateli kdykoliv sdělit, kde přesně se právě nachází, a poskytnout mu širokou škálu dalších informací. Mohou mu například říct, jak se jmenuje ulice, kterou prochází, navíc mu však mohou popsat, v jaké části této ulice právě je a jak přibližně vypadá jeho okolí – třeba jestli na opačné silnice je blok domů nebo park. Mohou mu popsat, co jej čeká o několik metrů dále, nebo vyhledat nejrůznější „body zájmu“ v bezprostředním okolí – např. nejbližší přechod pro chodce, zastávky hromadné dopravy, restaurace, různé instituce, bankomaty a podobně. Mohou ale také zjistit například to, ve kterém domě se nachází konkrétní adresa (číslo popisné). Na základě vyhodnocování pohybu uživatele mu operátoři mohou přímo poradit, jak se nejjednodušším způsobem dostat tam, kam potřebuje – například jej ujistit, jestli jde správným směrem, informovat ho, po kolika metrech dojde na nejbližší křižovatku, na kterou stranu by měl zahnout a podobně. Konkrétní podoba využívání této tzv. „online navigace“ vždy záleží na dohodě uživatele s Navigačním centrem. Uživatel se na operátory NC může obrátit kdykoliv, když potřebuje poradit, bez ohledu na to, jestli se vydává do zcela neznámého prostředí, nebo jen ztratil orientaci na své obvyklé trase, případně se z ní musel odchýlit vlivem nepředvídaných okolností. Ideální je také použití jednotky v kombinaci s předem připraveným itinerářem – popisem cesty. Operátoři mohou například po domluvě s uživatelem pouze sledovat, jestli se úspěšně drží zvolené trasy, a případně jej kontaktovat a upozornit, že někde špatně odbočil, a podobně. Navigační jednotka se dá výhodně využít i při cestě dopravními prostředky – oblíbenou službou je mimo jiné i upozornění na přiblížení se k cílové stanici při cestě vlakem nebo autobusem. Pokud je uživatel domluvený s operátory, že budou sledovat jeho cestu, mohou jej například upozornit i na to, že vlak ještě nezastavil ve stanici, ale vyjímečně na semaforu před nádražím, a varovat ho, aby omylem nevystoupil předčasně. V případě nouze, např. zranění, by si sice uživatel mohl mobilním telefonem přivolat pomoc sám, ale často by měl přitom problémy popsat, kde přesně se nachází – pokud však přivolání pomoci zprostředkuje operátor Navigačního centra, dokáže ji navést přesně a co nejrychleji na to správné místo. Jak bylo řečeno hned na začátku, možných aplikací tohoto systému je mnoho a fantazii při vymýšlení dalších se meze nekladou.

I tyto služby jsou poskytovány na území celé České republiky - jediným omezením je rozsah pokrytí používané mobilní sítě GPRS pro provoz navigační jednotky.

Navigační jednotku si každý zrakově postižený v ČR může bezplatně zapůjčit od Navigačního centra. Běžná doba zápůjčky jsou tři měsíce, uživatel má tedy dostatek času vyzkoušet samotnou jednotku i s ní spojené služby. Pokud by chtěl navigační jednotku používat trvale, má možnost zakoupit si ji do osobního vlastnictví. Jednotka je zařazena mezi kompenzační pomůcky pro zdravotně postižené a na její pořízení je možné získat od příslušných úřadů finanční příspěvek. Podrobnosti naleznete v sekci Co a jak dělat, když...