SONS ČR

Co je Navigační centrum SONS ČR

Navigační centrum je součást oddělení Digitalizace a technické podpory v rámci Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých České republiky. Jeho hlavním cílem je umožnit zrakově postiženým lidem samostatné cestování a pohyb v neznámém prostředí – bez asistenta, pouze s bílou holí, případně se psem. Pro své uživatele tedy obrazně řečeno slouží jako průvodce v neznámém prostředí, dobře informovaný a ochotný kolemjdoucí, mapa, jízdní řád, telefonní seznam, adresář… to vše "sbalené do kapsy". V praxi spočívá činnost centra především v provozování bezplatné informační a asistenční telefonické linky, v přípravě popisů tras (itinerářů) a v přímé navigaci uživatelů pomocí aplikace Remote Assistant (Podrobný popis poskytovaných služeb a popis používané technologie najdete v dalších částech webu).

Navigační centrum sídlí v budově SONSu v Krakovské ulici v Praze, svou činností však pokrývá celé území České republiky a jeho služeb mohou již od začátku roku 2007 využívat všichni zrakově postižení bez ohledu na to, kde bydlí. Jak již bylo řečeno, zřizovatelem a provozovatelem centra je SONS.