SONS ČR

Často kladené otázky

Používám mobilní telefon (nebo smartphone, PDA a podobně), který je vybavený GPS modulem. Nemohl/a bych tento přístroj využívat místo navigační jednotky?

Jednoduchá odpověď zní: zatím NE, v blízké budoucnosti snad ANO.

Základním principem systému sledování pohybu a navigace, který využívá Navigační centrum, je zaměření pozice uživatele a její odesílání na server centra. Toto samozřejmě může teoreticky zajistit i celá řada jiných přístrojů než jen navigační jednotky, je s tím však spojeno i několik problémů. Navigační centrum se touto možností i ve spolupráci s dalšími subjekty zabývá a doufáme, že ji bude možné realizovat v dohledné době.

Jen pro představu zde stručně uvedeme, co vše je pro to potřeba vyřešit. Prvním bodem je stanovení formátu, ve kterém budou předávána data. Je samozřejmě prakticky lhostejné, jaký přístroj odešle údaje o pozici uživatele, musí však být odeslána v podobě, ve které je server bude schopen rozpoznat a přijmout, a nebo musí být na straně serveru zařízení, které by různé formáty dat z různých typů přístrojů bylo schopno zpracovat a sjednotit. Dalším bodem je financování provozu – datové přenosy v mobilní síti pochopitelně něco stojí. V případě navigačních jednotek provozovaných Navigačním centrem (což zahrnuje i navigační jednotky v osobním vlastnictví uživatelů) jsou přístroje vybaveny SIM kartami patřícími Navigačnímu centru. Náklady na přenos dat tedy nejsou starostí uživatele a služba je pro něj bezplatná. To by pochopitelně neplatilo při použití vlastního přístroje uživatele (mobilu apod.) s jeho vlastní SIM kartou.

Značný technický problém může představovat i nutnost zajistit na jediném přístroji ve stejnou dobu datový přenos pro sledování pohybu uživatele a zároveň i hlasové spojení (telefonický hovor) pro komunikaci uživatele s Navigačním centrem.

Všechny tyto problémy (existují i další, které zde nebyly zmíněny) jsou řešitelné, vyžadují však úsilí a především čas.

Jsou s používáním navigační jednotky spojena nějaká zdravotní rizika?

Někteří uživatelé se obávají možného negativního působení přístroje na lidský organismus. Takové obavy jsou však v podstatě zcela zbytečné.

Přístroj je sestaven ze dvou základních součástí – GPS modulu a GPRS modemu.

GPS modul, tedy anténa a speciální čip, je výhradně pasivní přijímač, který pouze zachycuje signál vysílaný z družic obíhajících kolem Země. Tento signál se vyskytuje prakticky všude na zemském povrchu a jeho intenzita je velmi nízká. Nejpodstatnější pak je, že jeho případné působení (které je podle všech známých zkoumání zcela zanedbatelné) je stejné pro každého člověka, bez ohledu na to, jestli má dotyčný GPS přijímač, nebo ne. Mohli bychom to přirovnat k signálům rozhlasového nebo televizního vysílání – i ty jsou téměř všudypřítomné.

GPRS modem je zařízení umožňující přenos dat (informací o poloze přístroje) do Navigačního centra. Využívá k tomu síť operátora mobilních telefonů Vodafone. Toto zařízení již pochopitelně „něco“ vysílá – jde ovšem o stejný princip, jaký používá běžný mobilní telefon (přístroj je vybaven i stejnou SIM kartou, jaká se používá v mobilních telefonech). Pro případná rizika spojená s používáním navigační jednotky tedy platí to stejné, jako pro používání mobilního telefonu. Osobám z nějakého důvodu citlivějším nebo např. používajícím kardiostimulátor apod. je tedy možné doporučit nenosit přístroj přímo na těle (ve vnitřních kapsách oděvu), ale alespoň třeba v kapse bundy, kabátu a podobně, nebo nejraději v příručním zavazadle. To je ostatně nejvhodnější i z hlediska umožnění nerušeného příjmu signálu GPS.

Mohou při používání navigační jednotky vzniknout nějaké problémy v souvislosti se současným používáním dalších přístrojů?

Pro posouzení této otázky platí stejná východiska jako v případě možného vlivu na lidský organismus. GPS modul je jen pasivní přijímač, žádné působení na další přístroje tedy nepřipadá v úvahu. GPRS modem navigační jednotky komunikuje se sítí pro provoz mobilních telefonů, projevuje se tedy v podstatě stejně jako běžný mobilní telefon. Lze tedy „pro jistotu“ doporučit to stejné, jako při používání mobilu – neumisťovat přístroj do těsné blízkosti dalších přístrojů a elektronických zařízení, např. právě vedle dalšího mobilního telefonu, počítače nebo záznamových zařízení (např. paměťových karet, flash disků (USB „klíčenek“) a podobně. Těsnou blízkostí se přitom rozumí vzdálenost několika málo centimetrů nebo dokonce milimetrů, případně přímý dotyk přístrojů. Obecně je tedy možné říci, že není vhodné např. pokládat přístroje na sebe nebo je dlouhodobě nosit ve stejné kapse oděvu nebo zavazadla. Jinak je ale bez problémů a bez obav možné používat nebo nosit v jednom zavazadle navigační jednotku společně s např. mobilním telefonem nebo s dalšími přístroji.

Nemám Navigační jednotku, ale chtěl bych ji začít využívat. Co pro to mohu udělat?

Navigační jednotku si každý zrakově postižený v ČR může bezplatně zapůjčit od Navigačního centra. Běžná doba zápůjčky jsou tři měsíce, uživatel má tedy dostatek času vyzkoušet samotnou jednotku i s ní spojené služby. Pokud by chtěl navigační jednotku používat trvale, má možnost zakoupit si ji do osobního vlastnictví. Jednotka je zařazena mezi kompenzační pomůcky pro zdravotně postižené a na její pořízení je možné získat od příslušných úřadů finanční příspěvek až do 100 procent.

Kde si mohu Navigační jednotku zakoupit?

Navigační jednotka je k zakoupení v prodejnách Tyflopomůcek. V běžných prodejnách ji nenajdete. Jde totiž o speciální zařízení, vyžadující potřebné znalosti na straně prodávajícího, poučení kupujícího a zajištění propojení jednotky s Navigačním centrem. O to se ovšem vy nebudete muset starat, vše s Vámi zařídí na místě zaměstnanec prodejny.

Prodejny naleznete v Praze a v Olomouci.

Na webové stránce prodejen se dozvíte další potřebné informace, jako je otvírací doba, kontakt na prodejnu i přehled dalších nabízených pomůcek.